«

»

ŠKOLENÍ ATLETICKÝC ROZHODČÍCH

Pražský atletický svaz uspořádá v neděli 26. listopadu 2017 (následná praxe dle výběru závodů)

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH ATLETIKY III. TŘÍDY

Přihlášky na toto školení je třeba zaslat do 31. října 2017 na adresu alena.belzova@mkcr.cz